MY SWEET FAMILY

Sunday, 24 April 2011

巧克力香蕉蛋糕

这个食谱是参考了小本厨房实录的部落格做的。

我的蛋糕模也是用6吋,蛋糕一出炉美美的,以为成功了!哪知道倒扣放凉后就有点倒塌了,可能在蛋白霜打到不好。
                                                  切片后的巧克力香蕉蛋糕
再来配一杯黑咖啡!赞哦!